Operațiuni Registru Cinematografiei

Programul de lucru cu publicul:

Luni – Joi: orele 10:30 – 12:30
Aprobat prin decizia nr. 55/24.09.2013

 

Tarifele pentru efectuarea operațiunilor în Registrul cinematografiei, conform Anexei nr. 18 la Normele metodologice, pot fi achitate prin virament bancar în contul :

 

A.T.C.P. Mun. București
Cont IBAN: RO45TREZ70020G330800xxxx
Cod de identificare fiscală: 4283830

sau numerar la casieria instituției.

 

Documentele pot fi trimise prin poștă, autentificate la notariat, însoțite de cererea-tip completată, ștampilată și semnată de administratorul, directorul general al firmei, etc. și de copia ordinului de plata cu care s-a achitat în contul C.N.C. tariful legal pentru înscrierea în Registrul Cinematografiei.

Tarifele conform normelor metodologice percepute de Centrul Naţional al Cinematografiei pentru efectuarea operaţiunilor în Registrul cinematografiei 

1. Operaţiuni de înscriere în Registrul cinematografiei:

1.1. Certificatul de înscriere a persoanelor fizice sau

juridice autorizate ………………………………………. 500 lei

1.2. înscrierea de menţiuni …………………………………. 0 lei

2. Operaţiuni de clasificare:

2.1. Certificatul de clasificare pentru cinematograf ……….. 2.000 lei

2.2. Certificatul de clasificare pentru filme:

a) Film până la 30 de minute (indiferent de suport) ………….. 150 lei

b) Între 31 şi 70 de minute ……………………………….. 200 lei

c) Peste 70 de minute …………………………………….. 300 lei

d) Film porno, indiferent de durată ………………………… 700 lei

e) Persoanele fizice sau juridice care prezintă pentru clasificare un număr mai mare de 25 de filme pe peliculă, digital 2D/3D/IMAX, sau un număr mai  mare de 100 de filme pe casete/discuri video sau alte tipuri de suport, în  cursul unui an calendaristic, beneficiază de o reducere cu 25% a tarifelor  prevăzute la lit. a) – c) pentru durata aceluiaşi an, pentru fiecare film  care depăşeşte numărul de 25, respectiv 100 de titluri.

2.3. Etichete de clasificare filme …………………….. 0,5 lei/buc.

3. Tariful pentru efectuarea în regim de urgenţă, de două zile lucrătoare,  a operaţiunilor enumerate la pct. 2.2. lit. a) – d) ……. 300 lei/cerere.

Tariful de urgenţă se adaugă la tariful prevăzut pentru operaţiunea  solicitată.

4. Pentru eliberarea de copii certificate, extrase nu se percepe tarif.