Filme preluate prin protocol

 


 

ORDIN  Nr. 3744/2021 din 24 noiembrie 2021

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

EMITENT:     MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1164 din 8 decembrie 2021

LINK ORDIN