Integritate Institutionala

Vă informăm faptul că puteți sesiza nereguli și / sau fapte de corupție la adresa de e-mail: sesizari@cnc.gov.ro.

Vă asigurăm faptul că, în conformitate cu legislația în vigoare, persoana care raportează sau semnalează fapte ce presupun încălcări ale legii beneficiază de protecția identității avertizorului, toate informațiile furnizate fiind divulgate exclusiv persoanelor responsabile de evaluarea şi investigarea situaţiei şi care au capacitatea de a întreprinde măsuri corective.

Sesizările trebuie să fie transmise cu bună-credință, nefiind tolerate reclamațiile menite a prejudicia cariera sau reputația vreunui angajat CNC.

 

» Decizie Aprobare Plan Integritate

 

» Raport Incidente Integritate 2022

 

» Codul de conduită etică și integritate al funcționarilor publici

 

» Strategia Națională Anticorupție 2021 – 2025

 

» Strategia Națională Anticorupție 2016 – 2020