Certificate de origine/Certificate recunoaștere statut coproducții

I. În vederea eliberării de certificate pentru recunoaștrea statului (provizoriu/definitiv) al unei coproducții cinematografice în care se află implicat și un producător român (majoritar sau minoritar), în conformitate cu prevederile Consiliului Europei sunt necesare următoarele documente:

 1. Pentru statut provizoriu:
  1.0 Cerere tip
  1.1 sinopsis scurt al filmului;
  1.2 lista provizorie a contribuțiilor tehnice și artistice din fiecare dintre țări
  implicate;
  1.3 buget și un plan provizoriu de finanțare;
  1.4 calendar producție provizoriu;
  1.5 contractul de coproducție sau un acord de formă scurtă („memo deal”) încheiat între co-producători. Acest document trebuie să includă clauze care să prevadă distribuirea clară a încasărilor sau teritoriilor între coproducători.

2. Pentru statut definitiv:
1.0 Cerere tip
1.1 lista tuturor drepturilor de autor și conexe contractate (chain of title);
1.2 scenariul final;
1.3 lista definitivă a contribuțiilor tehnice și artistice din fiecare dintre țări implicate;
1.4 plan final de finanțare;
1.5 cost report final sau audit;
1.6 contractul final de coproducție încheiat între co-producători. Acest document trebuie să includă clauze care să prevadă distribuirea clară a încasărilor sau teritoriilor între coproducători.

II. În vederea eliberării de certificate de origine, în conformitate cu legislația națională sunt necesare următoarele documente:

1.0 Cerere tip
1.1 Declarație pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute în Anexa II la OG 39/2005 privind cinematografia (se regăsește în cerere)

1.2 Genericul final al filmului în format *pdf sau *doc.