Legislație națională

Ordonanța Guvernului 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63969

1. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările ulterioare.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

2. HOTĂRÂREA nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

3. HOTĂRÂREA nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920

4. LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

5. HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256871

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256872

Hotărâre a Guvernului nr. 1.064 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31692

Hotărâre a Guvernului nr. 1.063 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcționarea Arhivei Naționale de Filme

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31631

1. Ordin nr. 2335/2006 – Regulament privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194351

2. Ordin nr. 2379/2006 – Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76547

3. Ordin nr. 3744/2021 din 24 noiembrie 2021

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1164 din 8 decembrie 2021

LINK ORDIN

Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinată în special difuzării în sălile de cinematograf