Legislație națională

1. Ordin nr. 2335/2006 – Regulament privind concursul de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producție și distribuire de filme

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/194351

2. Ordin nr. 2379/2006 – Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/76547

3. Ordin nr. 3744/2021 din 24 noiembrie 2021

pentru modificarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul culturii, nr. 2.526/2014 privind aprobarea cuantumului remuneraţiilor pentru cesiunea neexclusivă a dreptului de utilizare a filmelor ce fac parte din patrimoniul naţional al cinematografiei, aflat în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei

EMITENT: MINISTERUL CULTURII

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1164 din 8 decembrie 2021

LINK ORDIN

Ordonanța Guvernului 39/2005 privind cinematografia cu modificările și completările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/63969

Hotărâre a Guvernului nr. 1.064 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31692

Hotărâre a Guvernului nr. 1.063 din 8 septembrie 2005 privind reorganizarea şi funcționarea Arhivei Naționale de Filme

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31631


 

Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinată în special difuzării în sălile de cinematograf

» 1. Avizul Consiliului Concurenței
» 2. Decizia Directorului General
» 3. Anexa 1 – Schema de producție
» 4. Anexa 2 – Informații sintetice
» 5. Declarații


Schema de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film in România

» 1. Avizul Consiliului Concurenței
» 2. Decizia Directorului General
» 3. Schema de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film în România
» 4. Anexa 1: Cerere de finanțare
» 5. Anexa 2: Declarații

Schema de ajutor de minimis

Poate fi consultată aici