Solicitare informații de interes public

Ordin nr 32611 din 16.08.2022 privind aprobarea taxei pentru serviciul de copiere a informatiilor de interes public solicitate pe suport de hartie, pentru institutiile din subordinea Ministerului Culturii

Pentru solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii 544/2001 vă rugăm să completați urmatorul formular:

Formular – tip pentru solicitarea de informații publice | timp de completare: 10 minute.

Solicitarea informațiilor de interes public se poate realiza verbal sau în scris, electronic sau pe suport de hârtie, utilizând datele de contact specificate în secțiunea contact.

Centrul Național al Cinematografiei publică din oficiu o serie de informații de interes public relevante pentru tipul său de activitate. Veți găsi aceste informații în cadrul secțiunii dedicate transparenței.  Vă invităm să le consultați. Pentru ceea ce nu este disponibil online, vă rugăm să ne contactați. 

Modele de reclamații administrative: 

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) | timp de completare: 10 minute.

Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) | timp de completare: 10 minute.

 

Model solicitari informatii de interes public


Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public este Consilier Nicoleta Smarandache.
Telefon : 0213104301 Interior 104