Sesiune de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru manifestările ce se vor organiza în perioada iulie – decembrie 2023

In temeiul art 25 din OG 39/2005, Ordinului  ministrului culturii și cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare, schemei de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film in Romania, schemelor de ajutor de  minimis pentru susţinerea programelor de cultură, educaţie cinematografică, organizarea de evenimente culturale cinematografice, editarea  publicaţiilor de specialitate, precum     şi pentru încurajarea funcționării cinematografului de artă,

Centrul Național al Cinematografiei cu sediul în strada Dem.I.Dobrescu nr. 4-6 sector 1 București, anunță organizarea sesiunii de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru manifestarile ce se vor organiza in perioada 1  iulie – 31 decembrie 2023.

  •  organizarea de festivaluri de film in Romania,
  •  susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică,
  •  editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei,
  •  alte activități culturale sau manifestări in domeniul cinematografiei  ,
  •  cinematograful de arta

Anexele care se vor completa se pot descărca din sectiunea „Finantari” de pe site-ul CNC: http://cnc.gov.ro/ pentru:

 

Dosarele vor fi depuse online între  15.03.2023 și 31.03.2023. Link-ul de accesare a platformei de înscriere online a dosarelor:  https://emsc.cnc.gov.ro/#/login 

Ghidul de utilizare a platformei poate fi consultat pe site-ul CNC.

Documentul PDF care va fi încărcat în platformă va fi denumit după cum urmează:

[Denumire Solicitant]_[TitluProiect].pdf

 

Dosarul de finanțare se completează conform  INSTRUCȚIUNILOR  aferente  categoriilor  de manifestări .

  • Conform schemelor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate este necesar a se completa declarația cu privire la tipul întreprinderii.
  • Fiecare entitate care solicită sprijin financiar nerambursabil (ajutor de stat/de minimis) este rugată să prezinte ultimul bilanț financiar contabil.