Taxa de inscriere la concurs ses I 2022

Plata taxei de înscriere se va face în contul de Trezorerie al Centrului Național al Cinematografiei:

RO45TREZ70020G330800XXXX , deschis la A.T.C.P. București,

CUI: 4283830

prin transfer bancar/internet banking/ghişeul băncii.

Pe ordinul de plată se va specifica obligatoriu numele beneficiarului (Centrul Naţional al Cinematografiei), iar la detalierea plăţii: tipul taxei (taxă de înscriere la concurs ses. I 2022), denumirea producătorului persoană juridică/fizică autorizată, titlul proiectului, categoria de concurs prescurtată.

Ex: Taxă de înscriere la concurs ses. I 2022; LUMINA FILM PRODUCTIONS; Gânduri bune; Ficț.l.m.