ANUNȚ! CNC organizează sesiune de prezentare a platformei de înscriere online a dosarelor de concurs și de finanțări nerambursabile

În atenția persoanelor care doresc să depună dosare la sesiunea I 2022 a concursului de proiecte cinematografice și/sau la ses. II 2022 de finanțări nerambursabile.

În data de 29 august a.c., începând cu ora 12.00, la sediul CNC din București, str. Dem.I.Dobrescu, nr. 4-6, va a vea loc o sesiune de prezentare a platformei de înscriere a dosarelor online.

Din cauza numărului limitat de locuri în sală, invităm persoanele interesate să-și anunțe prezența la nr. de mobil 0751. 227.716, până în data de 26 august, în intervalul orar 10.00 – 16.00.