România a ratificat Convenția Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită)

În data de 20 octombrie 2021, a fost publicată în Monitorul Oficial Legea pentru ratificarea Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021.

Printre modificările prevăzute se numără și revizuirea participării minime procentuale în cadrul coproducțiilor bilaterale (în absența unui tratat bilateral) precum și a celor dintre mai mult de două state.

În cazul coproducției multilaterale, contribuția minimă nu poate fi mai mică de 5%, iar contribuția maximă nu poate depași 80% din costul total al producției cinematografice.

În cazul în care prezenta convenție înlocuiește un acord bilateral între două parți, contribuția minimă nu poate fi mai mică de 10%, iar cea mai mare contribuție nu poate depăși 90% din costul total de producție al operei cinematografice.

Prezenta convenție înlocuiește, pentru statele parți, Convenția Europeană asupra coproducțiilor cinematografice, care a fost deschisă spre semnare la 2 octombrie 1992.

În relațiile dintre un stat parte la prezenta convenție și un stat parte la Convenția din 1992 care nu a ratificat prezenta convenție, Convenția din 1992 va continua să fie aplicată.

Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii următoare expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentului de ratificare la Secretariatul General al Consiliului Europei.

Situația semnării respectiv a ratificării Convenției revizuite poate fi urmărită pe pagina dedicată a Consiliului Europei.

Textul integral în limba română al Convenției poate fi descărcat aici.

Textul integral în limba engleză al Convenției poate fi descărcat aici.

Textul integral în limba franceză al Convenției poate fi descărcat aici.