Eurimages caută experți externi independenți

Fondul caută candidați care lucrează în sectorul cinematografic, audiovizual sau cultural pentru a participa la deciziile de finanțare pentru programele sale.

Ghidul precum și alte informații ce pot fi descărcate aici  oferă o prezentare completă a funcționării experților externi: selecție, misiune, condiții financiare și administrative etc.

Reforma Eurimages și utilizarea experților externi:

În urma unei evaluări externe efectuate în 2018, Fondul a început o reformă aprofundată a procesului său de guvernare și de luare a deciziilor, precum și o revizuire a procedurilor sale de lucru. Această reformă are impact în special asupra programului de sprijin pentru coproducții, ale cărui modalități de funcționare se vor schimba de la 1 ianuarie 2022.

Modalitățile de guvernare și de luare a deciziilor ale Fondului vor fi structurate după cum urmează:

Consiliul de administrație (1-2 ședințe pe an), compus din reprezentanți din fiecare dintre statele membre, definește politica și orientările strategice ale Fondului, decide asupra condițiilor de acordare a sprijinului financiar și adoptă și monitorizează bugetul Fondului.

Comitetul executiv (3 reuniuni pe an), compus dintr-o treime din reprezentanții naționali pe bază de rotație, este mandatat să ia decizii cu privire la orice chestiune care nu intră în sfera consiliului de administrație, inclusiv adoptarea recomandărilor pentru sprijin financiar dezvoltate de grupurile de lucru pe diferite programe de sprijin.

Experții externi independenți – din industria cinematografică, audiovizuală și culturală – sunt responsabili de evaluarea cererilor de sprijin și de a face recomandări pentru alocarea asistenței financiare în conformitate cu criteriile de selecție și orientările definite de Consiliul de administrație. Acești experți vor lucra în cadrul programului de sprijin pentru coproducție, dar pot fi solicitați și pentru alte programe ale Fondului.

Contact: eurimages-experts@coe.int