Anunț privind suplimentarea fondurilor alocate concursului de proiecte cinematografice, ses. I 2021

În temeiul art. 5 alin. 1) precum si a celorlalte dispozitii ale Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind  cinematografia, aprobată, cu modificări şi completări,  prin Legea nr. 328/2006, cu modificările ulterioare; ţinând seama de prevederile art.8, art.9, art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 1064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei cu modificări şi completări;

luând în considerare Ordinea de zi a şedinţei din data de 18.03.2021;

în temeiul dispoziţiilor prevăzute in „Regulamentul privind concursul de selecţie a proiectelor cinematografice, în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, producţie şi distribuire de filme”, aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2335/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul de administraţie al Centrului Naţional al Cinematografiei, numit prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3125/24.08.2020 emite următoarea

 

HOTĂRÂRE:

Articol unic. (1) Având în vedere situația Fondului cinematografic la 18.03.2021, se modifică art. 1 și art. 2 din hotărârea nr. 23/23.02.2021 după cum urmează: Art.1. În baza prevederilor art. 37 alin (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, coroborate cu prevederile art.11 din Regulament, Consiliul de administrație al CNC stabilește valoarea totală a fondurilor  ce se va aloca pentru organizarea concursului de selecție proiecte cinematografice sesiunea I, 2021, în suma de 21.000.000 lei. Art. 2. Din totalul fondurilor stabilite pentru organizarea concursului de selecție proiecte cinematografice sesiunea I, 2021, prevăzută la art. 1, se alocă următoarele cuantumuri de finanțare:

15 %  – 3.150.000  lei pentru filmele de ficțiune de lung metraj debut; 

5%  – 1.050.000 lei pentru filmele de ficțiune de scurt metraj; 

10% – 2.100.000 lei pentru filmele de ficțiune de  lung și scurt metraj tematice;

12% – 2.520.000   lei pentru filmele documentare; 

10% – 2.100.000    lei pentru filmele de animaţie; 

47% – 9.870.000   lei pentru filmele de ficţiune de lung metraj; 

1% – 210.000 lei pentru dezvoltarea proiectelor de filme de lung metraj ficţiune, documentare  și de animaţie, din care 157.500 lei – ficțiune; 26.250 lei – documentar și 26.250 lei – animație.

(2) Articolele 3, 4 și 5 din hotărârea nr. 23/23.02.2021 rămân neschimbate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate de voturi.