Anunt concurs de proiecte cinematografice, ses. I 2021

CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI anunță organizarea concursului de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru producția de filme și dezvoltare de proiecte cinematografice.

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentului de concurs aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu Schema de ajutor de stat pentru susținerea producției de filme destinată în special difuzării în sălile de cinema avizată de Consiliul Concurenței prin avizul nr. 15450/10.12.2020, cu aplicabilitate până la 31.12.2023.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 12 aprilie 2021, ora 14.00, în str. Dem.I.Dobrescu 4-6, sector 1, București.

Verificarea de către secretariatul tehnic din cadrul CNC a îndeplinirii condițiilor de eligibilitate a dosarelor de proiect prezentate în vederea înscrierii la concurs va avea loc în intervalul orar 10.00 – 16.00 (L-J) și 10.00 – 14.00 (Vineri) din perioada de înscriere.

La sesiunea I 2021 a concursului de proiecte cinematografice, tema stabilită de Consiliul de administrație al CNC prin hotărârea nr. 121/18.06.2020 pentru secțiunea filmelor de ficțiune de lung sau scurt metraj tematice este ”Filmul polițist”.

Totalul fondului alocat pentru sesiunea I 2021 a concursului de selecție a proiectelor cinematografice este în sumă de 20.000.000 lei, conform hotărârii Consiliului de administrație al CNC nr. 23/23.02.2021, având următoarea structură:
15 % – 3.000.000 lei pentru filmele de ficțiune de lung metraj debut;
5% – 1.000.000 lei pentru filmele de ficțiune de scurt metraj;
10% -2.000.000 lei pentru filmele de ficțiune de lung și scurt metraj tematice;
10% – 2.000.000 lei pentru filmele documentare;
10% – 2.000.000 lei pentru filmele de animaţie;
49% – 9.800.000 lei pentru filmele de ficţiune de lung metraj;
1% – 200.000 lei pentru dezvoltarea proiectelor de filme de lung metraj ficţiune, documentare și de animaţie, din care 150.000 lei – ficțiune; 25.000 lei – documentar și 25.000 lei – animație.

Valoarea maximă a creditului direct care se poate acorda unui proiect pe fiecare categorie de concurs este:
3.000.000 lei – ficțiune lung metraj; 1.500.000 lei –debut regizoral; 150.000 lei – ficțiune scurt metraj; 1.500.000 lei – ficțiune tematic lung metraj; 500.000 lei – ficțiune tematic scurt metraj; 500.000 lei – documentar lung metraj; 300.000 lei – documentar scurt metraj; 800.000 lei – animație lung metraj; 500.000 lei – animație scurt metraj, cu excepția filmelor dificile, urmând ca valoarea maximă a creditului direct în cazul acestor filme să fie: 3.500.000 lei – ficțiune lung metraj; 1.750.000 lei – debut regizoral; 175.000 lei – ficțiune scurt metraj; 1.750.000 lei – ficțiune lung metraj tematic; 850.000 lei – ficțiune scurt metraj tematic; 550.000 lei – documentar lung metraj; 320.000 lei – documentar scurt metraj 850.000 lei – animație lung metraj; 550.000 lei – animație scurt metraj.

Valoarea maximă a creditului direct pe care îl poate obține un producător este de 3.500.000 lei.
Uniunile și asociațiile din domenul industriei cinematografice sunt invitate să transmită către Centrul Național al Cinematografiei propuneri pentru cele 3 comisii de selecție (ficțiune, documentar și animație) însoțite de CV-ul persoanelor respective, până la data de 26 martie 2021.

Orice alte informații se pot obține la adresa de internet www.cnc.gov.ro sau la telefon 021.310.43.01/ int. 121 (Secretariatul tehnic al concursului).