Eurimages: Modificări ale regulamentului pentru anul 2021 și ale noului sistem de guvernanță pentru fond începând cu 2022

Modificări ale Regulamentului de sprijin pentru coproducție începând cu 1 ianuarie 2021

La reuniunea Comitetului Director Eurimages din 15-16 octombrie 2020, Fondul a decis să modifice o serie de dispoziții care reglementează sprijinul pentru coproducție. Aceste noi reguli, care vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2021, includ următoarele modificări:

  1. Definiția unui „proiect calificat” pentru filme de ficțiune, animație și documentare este acum în conformitate cu sistemul de puncte al Convenției revizuite a Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (articolul 2.6 din regulamentele revizuite).
  2. În cazul în care valoarea sprijinului acordat de Eurimages este mai mică sau egală cu 150.000 de euro, aceasta va lua acum forma unei subvenții nerambursabile. Cu toate acestea, dacă sprijinul acordat este mai mare de 150.000 de euro, acesta rămâne un avans la încasări, adică un împrumut rambursabil condiționat (articolele 4.1 și 5.1 din regulamentele revizuite). Dispozițiile privind obligația de a înființa un cont de încasare (articolul 7.5 din regulamentele revizuite) rămân neschimbate, dar se vor aplica numai proiectelor acordate sprijin sub forma unui avans la încasări.
  3. Sprijinul va fi acum plătit în două tranșe în loc de trei. 70% din suport va fi plătit la semnarea Acordului  și în prima zi de filmare, în timp ce restul de 30% va fi plătit la lansarea cinematografică a filmului, certificarea costurilor finale de producție și recunoașterea definitivă a producție (articolul 5.2 din regulamentele revizuite).
  4. În 2021, sprijinul pentru coproducție va fi acordat  în 3 apeluri de proiecte (în loc de 4 ca în 2020): două apeluri înainte de vară și un al treilea în toamnă. Calendarul apelurilor pentru anul 2021 este disponibil aici.
    Textul noului regulament de sprijin pentru coproducție este disponibil aici: modificările în raport cu regulamentele în vigoare până la 31 decembrie 2020 sunt evidențiate în galben.

Un nou sistem de guvernanță pentru fond de la 1 ianuarie 2022

La 9 septembrie 2020, Comitetul Miniștrilor al Consiliului Europei a adoptat o propunere de reformare a guvernanței Eurimages. Comiteetul Director al Fondului a decis că acest lucru va intra în vigoare la 1 ianuarie 2022. Eurimages va avea în viitor un Comitet executiv (format dintr-o treime din statele membre prin rotație) pentru a lua decizii rapide cu privire la gestionarea zilnică a Fondului , precum și un Coomitet Director (format din toate statele membre) care va defini politica Fondului și va adopta regulile de sprijin, precum și bugetul. Proiectele vor fi selectate cu participarea activă a experților externi independenți din industria cinematografică. Modalitățile acestei noi guvernanțe vor fi dezvoltate în cursul anului 2021 și vor fi comunicate profesioniștilor din industrie cât mai curând posibil. Experții externi vor fi selectați prin apeluri de exprimare a interesului publicate în 2021.