Sesiune de finanțare acordare sprijin financiar nerambursabil pentru manifestările organizate în perioada Ianuarie – Iunie 2021

În temeiul art 25 din OG 39/2005, Ordinului  ministrului culturii și cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare, schemei de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film in Romania,schemelor de ajutor de minimis pentru susţinerea programelor de cultură, educaţie cinematografică, organizarilor de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea  publicaţiilor de specialitate,

Centrul Național al Cinematografiei cu sediul în strada Dem.I.Dobrescu nr. 4-6 sector 1 București, anunță organizarea sesiunii de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru:

 • organizarea de festivaluri de film in Romania,
 • susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică,
 • editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei,
 • alte activități culturale sau manifestări in domeniul cinematografiei,

 

Manifestari ce se vor organiza in perioada ianuarie – iunie 2021

 

 • distribuirea si exploatarea de film,
 • cinematograful de arta

 

DOSARELE VOR FI DEPUSE INCEPAND CU DATA DE 15.09.2020  PANA LA DATA DE 02.10.2020  prin poșta electronică la adresa contact@cnc.gov.ro sau la sediul CNC din str. Dem.I.Dobrescu, nr. 4-6, sector 1, București.

Program de depunere:

Luni – Joi  9.00-15.00
Vineri  9.00-14.00

NOTA BENE

Anexele care se vor completa și adăuga se pot descărca:

pentru organizarea de festivaluri de film

pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități organizate în perioada iulie – decembrie 2018

pentru finanțarea activităților cinematografelor de artă

pentru finanțarea activităților de distributie de film

 

Următoarele documente (tehnoredactate nu scrise de mână) vor fi trimise și în format digital, compilate într-un singur document PDF la adresa de mail contact@cnc.gov.ro.

Documentul PDF va fi denumit după cum urmează:

[DenumireSolicitant]_[TitluProiect].pdf

 

 1. Cererea
 2. Bugetul și devizul de organizare
 3. Formularul de prezentare
 4. Planul de finanțare
 5. Planul de activități
 6. CV-ul persoanelor implicate în proiect

Precizări

 

Incepand cu data de 3.03.2020 au fost aprobate noile scheme de ajutor de minimis

 

Conform schemelor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate este necesar a se completa declarația cu privire la tipul întreprinderii.

Fiecare entitate, care solicită sprijin financiar nerambursabil (ajutor de stat/de minimis) este rugată să prezinte ultimul bilanț financiar contabil.