Referitor la scrisoarea cineaștilor din data de 02.04.2020

Referitor la scrisoarea cineaștilor din data de 02.04.2020 Consiliul de Administrație al Centrului Național al Cinematografiei face următoarele precizări:

 

Hotărârea nr.61/26.03.2020 a Consiliului de administrație al Centrului Național al Cinematografiei nu face decât să pună în aplicare Decretul Prezidențial nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență care prin art. 41 dispune:

,, Prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2532 pct.9 teza a-II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile.’’

Prin adoptarea acestei hotărâri am avut în vedere și apelurile repetate ale Președintelui României care au fost și sunt adresate populației în sensul de a rămâne la domiciliu iar deplasările să se facă doar pentru urgențe.

În acest sens sunt și Ordonanțele militare care au fost emise în aplicarea decretului menționat, prin care se solicită ca persoanele să nu se deplaseze de la domiciliu decât în situația unor urgențe și pentru desfășurarea unor activități esențiale.

Facem precizarea că aceste măsuri au fost luate în contextul în care s-a înregistrat la CNC o cerere foarte mare de suspendare a contractelor de producție,  amânarea semnării contractelor precum și a amânării manifestărilor în domeniu. S-au totalizat un număr de 18 solicitări pentru amânări/anulări de evenimente, festivaluri, și 17  cereri pentru amânarea semnării contractelor / prelungirea producțiilor.

Este de remarcat ca o parte dintre semnatarii scrisorii sunt chiar producătorii și regizorii care au solicitat aceste amânări.

 

Deasemenea, CNC informează public asupra faptului că în Fondul Cinematografic sunt prevăzute toate sumele alocate producătorilor și agenților economici câștigători ai concursurilor organizate de către CNC pentru producția de film și ai sesiunilor pentru alocarea fondurilor nerambursabile pentru organizarea manifestărilor în domeniu.

 

CNC nu a sistat sau suspendat încheierea contractelor de creditare pentru filmele de lung metraj câștigătoare ale concursului de proiecte, așa cum tendențios s-a afirmat public de către unii cineaști, ci a decis amânarea acestei operațiuni până la data ridicării restricțiilor de circulație și a măsurilor de distanțare socială dispuse de autorități în contextul pandemiei COVID-19. 1

Motivele acestei decizii sunt următoarele:

 

  • Încheierea contractului e condiționată de prezentarea planului financiar împreună cu toate contractele de finanțare și co-producție cât și cu precizarea datei de începere a filmărilor, iar aceastea nu pot fi stabilite înainte de ridicarea restricțiilor de circulație, de activitate și a măsurilor de distanțare socială.
  • Acordarea primei tranșe de finanțare coincide cu începerea pregătirii filmărilor, etapă a cărei durată e stabilită prin devizul și planul de producție și la finalul căreia începe etapa de filmare. În acest context, atât timp cât data începerii filmărilor nu poate fi stabilită, nici data începerii pregătirii nu poate fi determinată.
  • Nu doar filmările ci și pregătirea lor presupun interacțiunea greu de realizat fără distanțare, cu atât mai mult cu cât implică o echipă. Castingul de actori, prospecțiile pentru stabilirea locurilor de filmare, amenajările și construcțiile de decor, realizarea sau închirierea de costume, asigurarea logisticii necesare filmărilor și alte operațiuni specifice acestei etape de producție nu pot fi realizate în perioada în care acționează măsurile impuse prin starea de urgență.

 

Deîndată ce restricțiile și măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19 vor fi ridicate, CNC va proceda la încheierea contractelor de creditare, în condițiile legii.

 

CNC reamintește faptul că rolul său stabilit prin lege este sprijinirea financiară a producțiilor de film si a altor manifestari in domeniu. Pe timpul în care sunt în vigoare măsurile restrictive, decise de autorități în contextul pandemiei COVID-19, producătorii, creatorii și tehnicienii din industria cinematografică beneficiază de măsurile de sprijin stabilite de autorități pentru toți cetățenii români ale căror venituri sunt afectate ca efect al pandemiei.

 

Pentru contractele de acordare a sprijinului financiar nerambursabil, din aceleași considerente și pentru aceeași perioadă, CNC a decis și amânarea acordării sumelor ce reprezintă sprijin pentru organizarea de festivaluri de film și alte manifestări, până la ridicarea restricțiilor privitoare la organizarea și desfășurarea de spectacole cinematografice, fiind o condiție esențială menționarea în contracte a PERIOADEI DE DESFĂȘURARE  a manifestărilor. Nu există la această dată o certitudine privind datele de organizare a manifestarilor amânate și implicit privind posibilitarea decontarii la termene a cheltuielilor conform legislației în vigoare.

 

Menționăm că CNC nu a decis SUSPENDAREA concursului de proiecte, ci prelungirea termenelor de anunțare a rezultatelor Concursului de proiecte din lipsa personalului din cadrul secretariatului tehnic, (doi din cei trei funcționari fiind în concedii medicale, deci verificarea dosarelor, calculul punctajelor, etc, desfășurându-se cu întârzieri).

 

 

 

Consiliul de administrație al Centrului Național al Cinematografiei

 

 

 

1 Fac excepții de la măsurile luate prin HCA nr.61/26.03.2020, filmele de animație și dezvoltările de proiecte cât și anumite situații specifice ( de ex: producătorul a terminat filmările folosind surse proprii sau din cofinanțări și nu a solicitat tranșele din creditul de la CNC, și le solicită acum pe toate;), toate solicitările fiind discutate  punctual de către Consiliul de administrație.