ANUNȚ REFERITOR LA CONCURSUL DE PROIECTE CINEMATOGRAFICE SES. II 2019

ANUNȚ REFERITOR LA CONCURSUL DE PROIECTE CINEMATOGRAFICE SES. II 2019

 

În baza art. 41 din Decretul prezidențial nr. 195/16.03.20120, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, se suspendă termenele prevăzute în calendarul concursului de selecție a  proiectelor  cinematografice sesiunea II 2019, până la încetarea stării de urgență.