În atenția beneficiarilor de sprijin financiar nerambursabil, dedicat evenimentelor din perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020

Având în vedere evoluția la nivel global și național a răspândirii virusului COVID-19, precum și măsurile luate de Guvernul României precizăm următoarele:

Organizațiile aflate în situația de a amâna, suspenda sau anula evenimente și acțiuni susținute financiar de către Centrul Național al Cinematografiei sunt invitate să se adreseze în scris conducerii Centrului Național al Cinematografiei (către director General și Consiliu de Admnistrație), invocând articolul aferent contractului de finanțare ce face referire la situații de forță majoră, solicitând suspendarea contractului.

Având în vedere durata nedeterminată a situației actuale, eventuala amânare a acțiunii într-o perioadă în afara celei dedicată cheltuielilor eligibile, va fi subiectului unei decizii/hotărâri separate a conducerii.