SESIUNE DE FINANȚARE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURABIL PENTRU MANIFESTĂRILE ORGANIZATE ÎN PERIOADA IULIE – DECEMBRIE 2020

In temeiul art 25 din OG 39/2005, Ordinului ministrului culturii și cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare, schemei de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film in Romania,schemelor de ajutor de minimis pentru susţinerea programelor de cultură, educaţie cinematografică, organizarilor de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea publicaţiilor de specialitate,

Centrul Național al Cinematografiei cu sediul în strada Dem.I.Dobrescu nr. 4-6 sector 1 București, anunță organizarea sesiunii de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru:
• organizarea de festivaluri de film in Romania,
• susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică,
• editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei,
• alte activități culturale sau manifestări in domeniul cinematografiei,
• distribuirea si exploatarea de film,
• cinematograful de arta

DOSARELE VOR FI DEPUSE INCEPAND CU DATA DE 16.03.2020 PANA LA DATA DE 31.03.2020
LA SEDIUL CNC
Program de depunere
Luni – Joi 9.00-15.00
Vineri 9.00-14.00

NOTA BENE
Anexele care se vor completa și adăuga se pot descărca:
+ pentru organizarea de festivaluri de film
+ pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități organizate în perioada iulie – decembrie 2018
+ pentru finanțarea activităților cinematografelor de artă
+ pentru finanțarea activităților de distributie de film

Următoarele documente (tehnoredactate nu scrise de mână) vor fi trimise și în format digital, compilate într-un singur document PDF la adresa de mail contact@cnc.gov.ro.
Documentul PDF va fi denumit după cum urmează:

[DenumireSolicitant]_[TitluProiect].pdf

1. Cererea
2. Bugetul și devizul de organizare
3. Forumalrul de prezentare
4. Planul de finanțare
5. Planul de activități
6. CV-ul persoanelor implicate în proiect
Precizări

Incepand cu data de 3.03.2020 au fost aprobate noile scheme de ajutor de minimis

Conform schemelor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate este necesar a se completa declarația cu privire la tipul întreprinderii.
Fiecare entitate, care solicită sprijin financiar nerambursabil (ajutor de stat/de minimis) este rugată să prezinte ultimul bilanț financiar contabil.