CENTRUL NAȚIONAL AL CINEMATOGRAFIEI anunță organizarea concursului de selecție a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru producția de filme și dezvoltare de proiecte cinematografice.

Concursul se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Regulamentuluide concurs aprobat prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2335/2006cu modificările și completărileulterioare și în conformitate cu Schema de ajutor de stat penru susținerea producției de filme destinată în special difuzării în sălile de cinemaavizată de Consiliul Concurenței prin avizul nr. 1424/10.02.2016, cu aplicabilitate până la 31.12.2020.

Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 30 ianuarie 2020, ora 14.00.     LINK ANUNT