SESIUNE DE FINANȚARE ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURABIL PENTRU MANIFESTĂRILE ORGANIZATE ÎN PERIOADA IANUARIE-IUNIE 2020

Privind organizarea sesiunii de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru manifestările organizate în perioada IANUARIE-IUNIE 2020 prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare, schemei de ajutor de stat pentru organizarea de festivaluri de film in România, precum și schemei de ajutor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate.

Centrul Național al Cinematografiei cu sediul în strada Dem.I.Dobrescu nr. 4-6 sector 1 București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, anunță organizarea sesiunii de finanțare în vederea acordării sprijinului financiar nerambursabil pentru:
– organizarea de festivaluri de film în România, susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități pentru manifestări organizate în perioada ianuarie-iunie 2020, precum si distribuire și exploatare de film și cinematograf de artă.

DOSARELE DE CONCURS VOR FI DEPUSE PÂNĂ LA DATA DE 30.09.2019

LA SEDIUL CNC

Program de depunere 

Luni – Joi 9.00-15.00
Vineri 9.00-14.00

Nota bene

Anexele care se vor completa și adăuga se pot descărca:

pentru organizarea de festivaluri de film

pentru susținerea unor programe de cultură și educație cinematografică, editarea unor lucrări de specialitate în domeniul cinematografiei sau alte activități organizate în perioada iulie – decembrie 2018

pentru finanțarea activităților cinematografelor de artă

pentru finanțarea activităților de distributie de film

Următoarele documente (tehnoredactate nu scrise de mână) vor fi trimise și în format digital, compilate într-un singur document PDF la adresa de mail contact@cnc.gov.ro.

Documentul PDF va fi denumit după cum urmează:
[DenumireSolicitant]_[TitluProiect].pdf

1.     Cererea

2.     Bugetul și devizul de organizare

3.     Forumalrul de prezentare

4.     Planul de finanțare

5.     Planul de activități

6.     CV-ul persoanelor implicate în proiect

Precizări

Conform schemelor de minimis pentru susţinerea de programe de cultură, educaţie cinematografică, organizare de evenimente culturale cinematografice, precum şi pentru editarea de publicaţii de specialitate este necesar a se completa declarația cu privire la tipul întreprinderii.

Fiecare entitate, care solicită sprijin financiar nerambursabil (ajutor de stat) este rugată să prezinte ultimul bilanț financiar contabil.