Codul de bune practici al statisticilor europene

Codul de bune practici al statisticilor europene reprezintă piatra de temelie a cadrului de calitate comun al Sistemului Statistic European. El este un instrument de autoreglementare, care se bazează pe 16 principii ce vizează mediul instituțional, procesele statistice și rezultatele statistice. Un set de indicatori de bune practici și de standarde pentru fiecare dintre aceste principii oferă orientări și un punct de referință pentru examinarea punerii în aplicare a Codului de bune practici, crescând transparența în cadrul Sistemului Statistic European.

Autoritățile statistice, inclusiv autoritatea statistică a Uniunii Europene (Eurostat), institutele naționale de statistică și alte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene, se angajează să adere la prezentul Cod de bune practici.

VIZUALIZARE DOCUMENT