In atenția operatorilor de săli și grădini de cinematograf: apel pentru aderare la rețeaua Europa Cinemas

In atenția operatorilor de cinematografe

Doriți să faceți parte din prima rețea de cinematografe a Europei ce promovează filmul european?

Perioada de candidaturi e deschisă până pe 15 septembrie!

EUROPA CINEMAS

Creată in 1992 cu sprijinul Creative Europe / MEDIA și Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), Europa Cinemas este prima rețea de cinematografe ce promovează filmul european.

Scopul său e de a acorda un sprijin financiar și operațional cinematografelor ce se angajează în a difuza un număr semnificativ de filme europene non-naționale și în a propune activități de educație cinematografică pentru copii si tineri.

Obiectivele Europa Cinemas sunt:

  • Creşterea diversităţii şi susţinerea circulaţiei filmelor europene
  • Încurajarea exploatanților să inoveze în vederea reînoirii publicului lor şi spre ameliorarea educaţiei cinematografice
  • Dezvoltarea unei reţele de săli de cinema, cu posibilitatea de a propune activităţi de networking, de training şi de schimburi de experienţe la nivel european.

CUM CANDIDEZ?

Perioada de candidaturi e deschisă între 1 iulie si 15 septembrie 2018, pentru a adera la rețea în mod retroactiv de la 1 ianuarie 2018. Data limită pentru a candida este 15 septembrie 2018. Candidaturiile vor fi studiate de Comitetul de Validare al Europa Cinemas în Octombrie 2018.

Vă invităm să citiți cu atenție Liniile Directive (disponibile in engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană) pentru a afla mai multe despre mecanismul de sprijin si condițiile de eligibilitate.

Condiții de eligibilitate

Candidații trebuie să îndeplinească un anumit număr de criterii pentru a adera rețelei (număr de spectatori, număr de spectacole, cotă de spectacole cu filme europene si europene non-naționale).

Găsiți toate aceste informații in Liniile Directive disponibile pe site-ul Europa Cinems : https://www.europa-cinemas.org/activites/Aides_et_Soutiens/soutiens-financiers-aux-cinemas

O dată ce deveniți membru puteți avea acces la o subvenție pentru programul general și pentru activitățiile pentru Publicul Tânăr. Subvenția variază între 15 500€ (pentru un singur ecran) si 50 000€ (15 ecrane și mai mult) in funcție de numărul de ecrane.

 

Dacă deocamdată nu puteți îndeplini obiectivele pentru a candida, puteți să vă inscrieți la unul din atelierele de formare accesibile tuturor exploatanțiilor din Europa!
Mai multe informatii pe site-ul: https://www.europa-cinemas.org/en/activities/exchanges-and-trainings/audience-development-innovation-labs

PROCEDURA PENTRU CANDIDATURĂ:

1 / Confirmați intenția de a candida. Pentru acest lucru trimiteți un email (la adresa apreda@europa-cinemas.org) cu următoarele informații:

Numele si adresa cinematografului

Numărul de ecrane

Numele, Adresa, Telefonul (cu prefixul de țară și oraș) și Email-ul societății de exploatare a cinematografului

Numele, Prenumele, Adresa și Email-ul Reprezentantului Legal (Semnatar)

Numele, Prenumele, Email-ul și funcția persoanei de contact

Veți primi ulterior un LOGIN si o PAROLA pentru a avea acces la MemberZone.

Canidatura trebuie efectuată online prin intermediul MemberZone (pe site-ul Europa Cinemas).

2 / Inregistrați-vă candidatura prin intermediul MemberZone. Trebuie sa vă referiți la ghidul de instrucțiuni primit impreună cu codurile de acces.

 

Completați toate informațiile referitoare la cinematograf și la societatea de exploatare

Declarați programul pe primul semestru 2018 (sau upload via unui Tabel Excel)

Validați candidatura și descărcați formularul generat în mod automat.

3 / Trimiteți un dosar prin poștă

Dosarul trebuie să includă:

  • Formularul de candidatură generat de MemberZone, datat si semnat,
  • Lista inițiativelor organizate de cinematograf pentru Publicul Tânăr,
  • Exemplare din publicațiile cinematografului (broșuri, flyere, programe),
  • Copii după facturiile de la distribuitori pentru câteva titluri difuzate,
  • Un document oficial ce atestă înregistrarea societății de exploatare,

Pentru mai multe informații vă rugăm să contactați Echipa Europa Cinemas:

Adrian Preda

Responsabil pentru România

Email : apreda@europa-cinemas.org

Telefon : +33142718768