Centrul Național al Cinematografiei supune atenției propunere de proiect de lege  privind cinematografia și industria filmului

În temeiul dispozițiilor art. 6 din OG 39/2005 cu modificările și completările ulterioare privind cinematografia,  precum și dispozițiilor alin. (4) al art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparență decizională în administrația publicăCentrul Național al Cinematografiei supune atenției profesioniștilor, uniunilor și  asociațiilor din domeniu precum și altor părți interesante o propunere de proiect legislativ în vederea reorganizării întregului cadru normativ de funcționare a domeniului cinematografic.

Sistemul instituit prin OG nr. 39/2005, și-a demonstrat, după mai mult de doisprezece ani de aplicare, atât efectele pozitive, cât şi limitele puse în evidenţă de evoluțiile interne şi europene în domeniul cinematografiei.

Din 2005 şi până în prezent, cineaștii români, scenariști, regizori şi producători, datorită talentului lor artistic şi antreprenorial, precum şi sistemului de finanțare instituit prin Ordonanța nr. 39/2005, au obținut  rezultate de prestigiu internațional, concretizate prin premiile acordate, unora dintre regizori, la cele mai importante festivaluri europene şi internaționale de profil.

 

În acest context, în ultima perioadă, profesioniștii din domeniu, dar și organisme ale statului Român precum Curtea de Conturi și Consiliul Concurenței, au semnalat necesitatea alinierii cadrului normativ la cel european, extinderea principiului care stă la baza alimentării Fondului cinematografic, și la noi actori intrați pe piața de audiovizual, dar mai ales sistematizare prin redesenarea modelului de sprijin acordat creației cinematografice cum ar fi:

 • actualizarea definițiilor utilizate precum în actul normativ precum și introducerea de termeni noi;
 • corelarea și crearea subsecvențialității între măsuri din prezentul proiect de lege și cadrele normative comunitare precum și relaționarea directă cu textele tratatelor și acordurilor bilaterale și internaționale la care România a aderat.
 • clarificarea atribuțiilor Consiliului de administrație cu privire la activitățile sprijine din Fondul cinematografic și introducerea Colegiului director cu funcție administrativă operativă la nivelul Centrului;
 • renunțarea la forma de finanțare prin credit direct rambursabil și introducerea sprijinului financiar nerambursabil pentru dezvoltare și producție de film, în linie cu practica comunitară din domeniu, dar mai ales în vederea punerii în practică a recomandărilor urgente ce reies din raporturile Curții de Conturi și comunicările Consiliului Concurenței;
 • desecretizarea fazei concursului de scenarii din cadrul procedurilor de acordare a sprijinului financiar pentru producția de film cinematografic;
 • introducerea a doua sesiuni continue de finanțare pe durata unui an, precum și termene și durate fixe de lucru în vederea fluidizării și predictibilității procesului de finanțare;
 • clarificare și diferențierea atribuțiilor membrilor din comisiile de selecție, precum și clarificarea perioadei în timp în care aceștia dețin această funcție și incompatibilitățile ce decurg din aceasta;
 • introducerea unei metode noi de acordare a sprijinului pentru succes de public și calitate artistică inclusiv pentru finanțarea unor noi producții independente;
 • introducerea secțiunilor de finanțare a filmului de microbuget și coproducții minoritare. Cea din urmă facilitând îndeplinirea unor obligații de reciprocitate cu alte state cu care există o colaborarea strânsă, precum și pentru delimitarea clară a tipurilor de proiecte care pot primi finanțare la fiecare secțiune de concurs;
 • introducerea unor măsuri de sprijin sporit pentru filmul românesc prin preluarea unor prevederi comunitare în definiția filmului dificil;
 • lărgirea categoriilor de sprijin pentru diverse activități din domeniul cinematografiei, in acord cu prevederile comunitare inclusiv retehnologizarea sălilor de cinematograf;

Ținând cont de toate aceste realități și demersuri, a fost inițiată prezenta propunere de Lege  privind cinematografia și industria filmului.

Rugăm toate părțile interesante să ne transmită sugestii și observații într-un mod structurat, folosind tabelul comparativ, până la data de 28 septembrie 2018. Tabelul se transmite doar in format electronic la adresa contact@cnc.gov.ro.

Descărcați aici:

Text proiect de lege

Tabel comparativ