CNC solicită producătorilor ale căror proiecte le-au fost alocate sume în urma concursului de proiecte cinematografice, sesiunea I 2017, să informeze CNC prin adresa oficială cu privire la opțiunea regizorului

In vederea respectării art 43 din Ordinul 2335/2006 cu modificările și completările ulterioare cu privire la acordare creditului direct pentru producție, Centrul Național al Cinematografiei solicită producătorilor ale căror proiecte le-au fost alocate sume în urma concursului de proiecte cinematografice, sesiunea I 2017, și ale căror regizori au două proiecte desemnate câștigătoare, să informeze CNC prin adresa oficială cu privire la opțiunea regizorului.