Anunț privind plata facturilor reprezentând cesiunea drepturilor de exploatare a filmelor aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA și Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2426/2017 pentru completarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720/2014, plata facturilor reprezentând cesiunea drepturilor de exploatare a filmelor aflate în administrarea Centrului Național al Cinematografiei se va efectua astfel:

– în contul RO49TREZ700502201X009133, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (CIF 29309315), contravaloarea bazei aferentă activității economice desfășurată;

– în contul RO54TREZ700502211XXXXTVA, deschis la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București (CIF 29309315), contravaloarea T.V.A.

Download Document