Fondul cinematografic se constituie din următoarele surse:

a) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul de vânzare şi/sau de închiriere al casetelor video înregistrate, al DVD-urilor sau al oricărui suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, care se adaugă la preţul acestora, plătibilă de operatorul economic care face vânzarea şi/sau închirierea angro; operatorii economici distribuitori angro de casete video înregistrate, DVD-uri sau orice alt suport înregistrat, care poate fi multiplicat video ori digital, sunt obligaţi să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista contractelor de vânzare şi/sau de închiriere încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi datele de identificare a partenerilor contractuali, prezentând şi licenţele pentru titlurile respective; în cazul filmelor clasificate în Registrul cinematografiei în categoria XXX, cu interdicţie de proiecţie publică, contribuţia este de 15%;

b) colectarea unei contribuţii de 4% din contravaloarea minutelor de publicitate contractate de posturile de televiziune publice şi private, contribuţie care se adaugă la acest preţ şi care se încasează de la agentul de publicitate, de la firma intermediară cumpărătoare a minutelor de publicitate sau de la operatorul economic cumpărător al minutelor de publicitate care este obligat să transmită Centrului Naţional al Cinematografiei lista cu contractele încheiate, cuprinzând valoarea acestora şi denumirea agenţilor vânzători;

c) colectarea unei contribuţii de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute din spaţiul programului propriu de către societăţile de televiziune prin cablu, care au licenţa pentru producţia de programe şi care se adaugă acestui preţ; plata contribuţiei către Fondul cinematografic se face de postul de televiziune prin cablu;

d) colectarea unei contribuţii de 4% din încasările provenite din exploatarea filmelor cinematografice, de orice gen şi pe orice fel de suport, în cinematografe sau în alte spaţii destinate vizionării cu public; obligaţia de plată revine exploatanţilor;

e) colectarea unei contribuţii de 1% aplicate asupra veniturilor realizate lunar de operatorii economici pentru retransmisia prin cablu, prin satelit şi prin retransmisia digitală a emisiunilor de televiziune;

f) colectarea unei contribuţii de 4% din profitul anual realizat de operatorii economici care organizează jocuri de noroc; plata se va face până la data de 31 mai a anului în curs pentru anul precedent;

g) dobânda aferentă disponibilităţilor din contul Fondului cinematografic aflat în Trezoreria Statului;

h) colectarea lunară a unei contribuţii de 3% din preţul filmelor descărcate contra cost prin intermediul serviciilor de transmisie de date, inclusiv prin internet sau telefonie; obligaţia de a prezenta documentele care certifică sumele încasate, precum şi obligaţia de plată a contribuţiei revin persoanelor juridice care realizează aceste venituri;

i) alte venituri dobândite în condiţiile legi

Condiţiile minimale pentru agrearea efectuării auditului pe proceduri convenite:

a) Carnet auditor vizat pe anul în curs;

b) Calificativ A ,să nu fi fost sancţionat disciplinar ( declaraţia pe propria răspundere);

c) Autorizaţie CAFR, vizata pe anul în curs pentru societăţi;

d) Cv-ul persoanelor care vor efectua auditul;

e) Dovada de la administraţia financiară că nu are datorii;

f) Bilanţ contabil / declaraţia 220;

g) Să facă dovada că este înscris în lista auditorilor privind auditarea pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile;

 

Lista auditori agreati – View/Download

 


 

Declarația privind contribuțiile la Fondul cinematografic
[.doc] / [.pdf]

Documente și materiale necesare pentru predarea filmelor (copie standard)
ce au beneficiat de contracte de credit. Download

Documente și materiale necesare pentru predarea filmelor după expirarea termenului de zece ani cu privire la returnarea creditului direct pentru producție.

Pentru nerambursarea integrală a creditului direct pentru producţie,  Centrul Naţional al Cinematografiei preia dreptul de exploatare a filmului,  după expirarea perioadei de 10 ani.

În vederea acestei preluări, vă rugăm sa vă prezentati la C. N. C. cu următoarele documente :

 • fişa tehnică cu menţionarea producătorului, regizorului, realizatorilor, interpreţii rolurilor principale, anul de producţie, metrajul, durata, formatul, suportul, nr. de bobine, fotografiile de reclamă, afişele, lista de dialoguri,
 • copie a Procesului Verbal (dacă este cazul) prin care producătorul a predat deja la

A N F sau a depus la alte laboratoare materialele,

 • declaraţie pe propie răspundere privind contractele de exploatare aflate în derurare, însotită de copii ale acestor contracte şi de o situatie financiară a stadiului în care se află,
 • situaţia veniturilor obţinute din exploatarea filmului pentru întreaga perioadă de la primul leu încasat pană la predarea filmului,
 • scrisoarea de acces către laboratorul unde se afla filmul.

1. Schema de minimis pentru sustinerea unor programe de cultura, educatie cinematografica, organizare de evenimente culturale cinematografice precum si editarea de publicatii de specialitate

2.  Schema de ajutor de minimis cinematograf de arta

 

3. Schema de ajutor de minimis pentru distribuire si exploatare film

» Anexa 4

 

4. Schema de ajutor de minimis pentru participare la festivaluri

DOSARUL FINANCIAR PENTRU ACORDARE  CREDIT DIRECT   contine urmatoarele documente:

 1. NOTIFICARE catre CNC, prin care se solicita incheierea contractului de credit;
 2. Adresa generic, cu contul de Trezorerie prin care se vor desfasura operatiunile bancare pentru filmul respectiv ( cu extesie 5070);
 3. Devizul filmului( centralizator si detaliat)- anexa 1;
 4. Contracte de co-productie (anexa 2a);
 5. Contracte de finantare (anexa 2b )
 6. Contract de scenariu ( anexa 3);
 7. Contract de regie (anexa 4);
 8. Contract de producator executiv (anexa 5);
 9. Caracteristicile tehnice ale filmului (anexa 6);
 10. Planul de finantare (anexa 7);
 11. Planul calendaristic  al productiei  filmului  (anexa 8);
 12. Declaratia producatorului prin care sa se mentioneze ca nu are datorii la bugetul de stat , bugetele locale si de asigurari sociale si nici restante in derularea celorlalte contracte cu CNC( anexa9).
 13. Declaratii producator  aici.

 

 

DOSARUL  DE CONTRACTARE PENTRU ACORDARE  CREDIT DE DEZVOLTARE DE PROIECT contine urmatoarele documente:

 

 1. Solicitare incheiere contract de credit, cu mentiunea contului de trezorerie(extensie 5070);
 2. Dovada drepturilor  asupra scenariului proiectului.
 3. CV autor scenariu;
 4. Descrierea activităţilor preconizate a fi realizate;
 5. Devizul estimativ al lucrarilor;
 6. Planul de finantare a lucrarilor ce urmeaza a fi executate;
 7. Synopsis proiect;
 8. Declaratia producatorului din care sa reiasa ca nu are datorii la bugetul de stat, bugetele locale si de asigurari sociale,precum si la  creditele aflate in derulare, cu CNC
 9. Declaratii producator  aici