Transparenta Decizionala

– RAPORT ANUAL privind transparența decizională în anul 2023

vizualizare / download

– LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările ulterioare

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/31413

– HOTĂRÂREA nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34416

– HOTĂRÂREA nr. 478 din 6 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/179920

– LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/41571

– HOTĂRÂRE nr. 831 din 27 iunie 2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256871

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/256872