Sesiunea Curentă II – 2019

1. Anunț

2. Calendar Concurs

3. Ghidul Solicitantului

Anexa I la Ghid

Anexa II la Ghid

Anexa III la Ghid

4. Festivaluri FIAPF Categ A

5. Alte festivaluri FIAPF 2018

6. Alte festivaluri agreate CNC 2018

7. Buget mediu si credit mediu

8. Taxe de participare concurs

9. Lista informativă a producătorilor care se află în situația de a nu putea participa la sesiunea de concurs II 2019

10. Propunerile uniunilor și asociaților din domeniul industriei cinematografice privind competența comisiilor de selecție a proiectelor cinematografice

11. Total spectatori film românesc la 31.12.2019

12. Comisiile de selecție

13. Comisie lectori – Sesiunea II 2019

14. Rezultatele concursului de proiecte cinematografice ses. II 2019

15. Rezultatele concursului de proiecte cinematografice – ierarhizare note scenarii- ses. II 2019

Regulamentul de concurs se poate consulta AICI.

Anexele la Regulament se pot descarca AICI.

Notă:
În conformitate cu prevederile  Ordonanței 8/2019 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, vă informăm că începând cu sesiunea curentă, este eliminată obligația membrilor din comisiile de selecție de a nu aplica la concursul de proiecte, pentru o perioadă succesiva a două sesiuni de concurs.

(la 12-08-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 58 , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA nr. 8 din 8 august 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 09 august 2019 )