Registrul cinematografiei


Atenție! S-au modificat tarifele pentru operațiunile efectuate în Registrul Cinematografiei!

PROGRAMUL DE LUCRU CU PUBLICUL:
Luni – Joi: orele 10:30 – 12:30
Aprobat prin decizia nr 55/24.09.2013
Centrul National al Cinematografiei

A.T.C.P. Mun. București
Cont IBAN RO45TREZ70020G330800xxxx
Cod de identificare fiscală : 4283830

Documentele pot fi trimise prin posta, autentificate la notariat, insotite de cererea-tip completata, stampilata si semnata de administratorul, directorul general al firmei, etc. si de copia ordinului de plata cu care s-a achitat in contul C.N.C. contravaloarea sumei solicitate, conform Anexei nr. 18 la Normele metodologice.

[.pdf] Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2379, publicat in Monitorul Oficial nr. 900/06.11.2006.[.zip]

 

Anexele 4 – 20 la normele metodologice ale Registrului cinematografiei (aici aveam formularele anexe la ordinul 2379 in format doc si pdf)

[.pdf] ORDIN nr. 2793 din 2014

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 4 – Cerere pentru inscrierea in Registrul Cinematografiei

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 5 – Certificat de inscriere in registrul cinematografiei

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 6 – Cerere de clasificare a filmelor

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 7 – Criterii de clasificare a filmelor

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 8 – Formatul si dimensiunile marcajului distinctiv pentru clasificarea filmelor

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 9 – Fisa de clasificare a filmului

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 10 – Certificat de clasificare a filmelor

[.xls ] [.pdf ] Anexa nr. 11 – Cerere de eliberare a etichetelor de clasificare

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 12 – Cerere de clasificare a cinematografelor

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 13 – Criterii generale de clasificare a cinematografelor

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 14 – Fisa cinematografului clasificat

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 15 – Certificat de clasificare pentru cinematograf

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 16 – Cerere pentru înscrierea de mentiuni in Registrul cinematografiei

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 17 – Certificat de înscriere de mentiuni in Registrul Cinematografiei

[.pdf] Anexa nr. 18 – Tarifele pentru efectuarea operatiunilor in Registrul cinematografiei

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 19 – Legitimatie de control

[.doc] [.pdf] Anexa nr. 20 – Proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor

 

 

 COMPONENTA COMISII