Lista auditorilor agreati de CNC


Condiţiile minimale pentru agrearea efectuării auditului pe proceduri convenite:

a) Carnet auditor vizat pe anul în curs

b) Calificativ A ,să nu fi fost sancţionat disciplinar ( declaraţia pe propria răspundere)

c) Autorizaţie CAFR, vizata pe anul în curs pentru societăţi

d) Cv-ul persoanelor care vor efectua auditul

e) Dovada de la administraţia financiară că nu are datorii

f) Bilanţ contabil / declaraţia 220

g) Să facă dovada că este înscris în lista auditorilor privind auditarea pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile