Obiectiv


Conform Art. 3 din Hotărârea Nr.1064 din 08.09.2005
În scopul realizării rolului şi a obiectivelor sale generale, Centrul Naţional al Cinematografiei îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de punere în aplicare a politicii şi strategiei sectoriale în domeniul cinematografiei;

b) de administrare a Fondului cinematografic şi a patrimoniului cinematografiei naţionale;

c) de gestionare a mecanismelor şi modalităţilor de finanţare a unor activităţi din sectorul cinematografiei;

d) de reglementare a activităţilor din domeniul său de competenţă, de urmărire şi de control al respectării prevederilor legale în vigoare în sectorul cinematografic;

e) de reprezentare în organismele şi organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei.