Intocmire situatii statistice


În vederea eficientizării procesului de colectare a datelor necesare întocmirii situațiilor statistice transmise către INS, Observatorul European, Media Salles etc., avem rugămintea să transmiteți trimestrial până la data de 20 a lunii următoare încheierii trimestrului, realizările pe titlu de film românesc conform machetelor anexate.

 

Datele vor fi transmise în format electronic pe mail la adresa contact@cnc.gov.ro precum și pe fax la nr. 021.310.43.00

 

 

Atasamente