Scurt Istoric A.N.F.


În 1957, la 4 iulie a fost inființată Arhiva de Filme Cinematografice (ANFC), organism în subordinea Ministerului învățământului și Culturii. Potrivit Ordinului ministrului arhiva avea urmatoarele atribuțiuni:

a) Arhiva de Filme Cinematografice colecționează, clasifică și conservă filmele și orice material în legatură cu producția de filme și istoricul filmului;

b) Efectuează împrumuturile și schimburile internaționale de filme cu arhivele din străinatate;

c) Pune la dispoziția cercetătorilor și a studiourilor materialele arhivei, necesare pentru studii documentare sau pentru producția de filme;

d) Studiourile și orice alte unitați care produc sau dețin filme și alte materiale din domeniul cinematografiei le vor depune într-un exemplar la ANFC, singura în măsura să le dețină și să le conserve după expirarea filmului sau a perioadei de folosire. Pentru păstrarea filmelor a fost destinata bateria 13-14 a fortului Jilava, o clădire concepută cu destinație militară, de la începutul secolului 20. Au intrat imediat în colecție filmele naționalizate în 1948 și cele aflate în difuzare în acel moment. La întemeiere, arhiva deținea 128 de filme de lung metraj și 20.000 de bobine de filme neidentificate. Ulterior, prin aplicarea Legii depozitului legal (pentru filmele produse și difuzate în Romania), în 1987, colecția de filme a ajuns să conțină 280.000 de bobine, dintre care peste 7.500 de filme de lung metraj.